menu
close

Informatie sloop- & bouwwerkzaamheden

Afbeelding

Op deze pagina houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Hoe wordt er gesloopt?

De in en om het gebouw aanwezige asbest zal eerst gesaneerd worden. Gelijktijdig zal het buitenterrein opgeschoond worden, zodat de sonderingen op de locatie kunnen worden uitgevoerd.

Vervolgens zal de school mechanisch gesloopt worden, waarna de gymzaal gesloopt wordt. De gevel ter plaats van de belendende woningen wordt in gedeelte gesloopt. De gevel wordt verdiepingsgewijs van boven naar beneden naar binnen getrokken met de sloopmachine.  De gevels van de belendingen worden beschermd middels houten schotten en platen om schade aan de gevel te voorkomen.

Na de sloop van de bovenbouw wordt de bodem gesaneerd; 200m² sterk verontreinigde grond en 785m² licht verontreinigde grond.

Na de sanering zal de kelder stramien voor stramien machinaal gesloopt worden, waarbij elk stramien direct wordt aangevuld met grond. Aan de zijde van de bestaande bebouwing zal een tijdelijke grondkering gerealiseerd worden. De kelder wordt plaatselijk droog gehouden door een zware dompelpomp, het opgepompte water wordt direct over het gebroken puin van gesloopte bovenbouw gevoerd. Hiermee wordt tevens stofvorming voorkomen tijdens het opladen en breken van het puin. Bij de gymzaal hoek kelder bevindt zich een peilbuis. De uitvoerder checkt 2x dagelijks de waterstand. Aangezien er geen continu bemaling is zal de omgeving hier geen hinder van hebben.

Voor de sloopwerkzaamheden zal door Vermeer Expertise een monitoringsplan worden opgesteld. Deze voorziet in de reeds uitgevoerde vooropname, installeren en inlezen van trillingmeters en hoogtebout metingen.

Afbeelding
Afbeelding

Wat is de routing van de sloopwerkzaamheden?

De routing zal via de Sint Liduinastraat naar de Nieuw Haven zijn.

 

Wat zijn de werktijden voor de sloopwerkzaamheden?

Tijdens werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur

 

Wordt er een vooropname gemaakt van de aangrenzende bebouwing?

Er is reeds een vooropname gedaan bij de directe omwonenden. De rapportages zullen gedeponeerd worden bij notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn, Stationsweg 36, 6711 PS EDE, 0318-685 685, info@vpvanotarissen.nl. Hiernaast zullen de resultaten digitaal gedeeld worden met de bewoners.

 

 

Planning sloopwerkzaamheden St. Liduinastraat

d.d. 12-4-2018

Inrichting Bouwplaats

Hier is de inrichting van de bouwplaats te vinden.

Afbeelding
Afbeelding

Heeft u een klacht, opmerking of vraag, laat dan via het contactformulier een bericht achter en dan nemen wij spoedig contact met u op. 
Liever telefonisch contact, bel dan met Weboma via: 0174 22 56 00